Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Tính pháp luật Boyle

Tính pháp luật Boyle cho phép bạn để tính toán khối lượng ban đầu và cuối cùng và áp suất khí từ pháp luật của Boyle.

Tham số gì tính toán từ pháp luật của Boyle

Áp suất ban đầu (Pi):
Khối lượng ban đầu (Vi):
Áp suất cuối cùng (Pf):
Kết quả là:
Tính khối lượng thức
Luật Boyle nói rằng khối lượng của một khối lượng nhất định của một khí lý tưởng ở nhiệt độ không đổi là tỉ lệ nghịch với áp lực của khí: Pi*Vi = Pf*VF, trong đó Pi - áp lực ban đầu, Vi - khối lượng ban đầu, Pf - áp lực cuối cùng, VF - khối lượng thức.