Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Tính công thức gia tốc tiếp tuyến

Tiếp tuyến tính công thức vận tốc cho phép bạn để tính toán khả năng tăng tốc tiếp tuyến của một đối tượng di chuyển bằng cách thay đổi của vận tốc theo thời gian.

Tính toán tiếp tuyến tốc, vận tốc và thời gian

Vận tốc ban đầu (V0):
Vận tốc cuối cùng (V1):
Thời gian (T):
Gia tốc tiếp tuyến là một đại lượng vector, là tốc độ thay đổi của vận tốc tiếp tuyến của một đối tượng đi trên một quỹ đạo tròn hoặc đường dẫn. Đó là hướng về tiếp tuyến với đường đi của một cơ thể.

Công thức gia tốc tiếp tuyến


trong đó V0, V1 - Ban đầu và vận tốc cuối cùng, t - thời gian di chuyển