Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Tính nồng độ

Nồng độ mol công thức tập trung tính cho phép bạn tính toán nồng độ mol, khối lượng của hợp chất, khối lượng và trọng lượng thức của một dung dịch hóa chất.

Chọn tham số của giải pháp mà bạn muốn tính toán

Sự tập trung:
Âm lượng:
Công thức cân:
Dalton hoặc các đơn vị khối lượng nguyên tử thống nhất là các đơn vị chuẩn được sử dụng để chỉ ra hàng loạt trên quy mô nguyên tử hay phân tử.
1 dalton = 1.660 539 040(20) * 10-27 Kilôgam.
dalton
Kết quả là:
Tính khối lượng của hợp chất
Nồng độ mol và nồng độ mol của dung dịch là số mol của chất tan hòa tan trong một lít dung dịch.
Công thức tính khối lượng của hợp chất trong dung dịch:
Thánh Lễ (g) = Khối lượng (l) x Nồng độ (mol) x Công thức cân (dalton)