Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Tính công thức vận tốc góc

Góc máy tính công thức vận tốc cho phép bạn để tính toán vận tốc góc, góc quay và thời gian luân chuyển, theo công thức của vận tốc góc.

Tính vận tốc góc, góc xoay hoặc thời gian luân chuyển

   
Góc quay (φ): radian
Thời gian xoay (t): Giây
Vận tốc góc là thước đo của tốc độ một cơ thể đang thay đổi góc của nó.
Công thức vận tốc góc


nơi φ - góc xoay, t - thời gian thực hiện