Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Tính công thức gia tốc góc

Góc máy tính công thức tăng tốc cho phép bạn để tính toán tốc góc, vận tốc góc và thời gian của chuyển động, theo công thức của gia tốc góc.

Tính gia tốc góc, vận tốc góc hoặc thời gian luân chuyển

   
Vận tốc góc (ω): rad/giây
Thời gian xoay (t): Giây
Gia tốc góc là số lượng véc tơ, là tốc độ thay đổi của vận tốc góc theo thời gian.

Công thức gia tốc góc


nơi dw - vận tốc góc, dt - thời gian thực hiện