Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Mật độ của máy tính nước ngọt và nước mặn

Mật độ của máy tính nước ngọt và nước mặn cho phép bạn tính toán mật độ của nước ngọt hay nước mặn ở các cấp độ mặn khác nhau và nhiệt độ, được định nghĩa trong C, Kelvin, Phi Luân Hải.
Mật độ:
  
Nhiệt độ nước:
Kết quả là:
Mật độ là một đại lượng vật lý vô hướng, định nghĩa là khối lượng của một chất cho mỗi đơn vị thể tích.