Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Tính phân rã phóng xạ

Phóng xạ, nửa cuộc sống, tính trực tuyến - cho phép để tính toán lượng chất phóng xạ còn lại và tỷ lệ phần trăm của các chất còn lại từ số tiền ban đầu cho một thời gian nhất định như là kết quả của một nửa -life.

Chọn đồng vị phóng xạ hoặc nhập nửa cuộc sống

  
Đồng vị:
Lượng chất:
Thời gian đã qua:
Phóng xạ là chất mang năng lượng đủ để các electron tự do từ các nguyên tử hay phân tử, do đó ion hóa chúng.
Nửa đời là lượng thời gian cần thiết cho số tiền của một cái gì đó để giảm đến một nửa giá trị ban đầu của nó. Nó được sử dụng để mô tả các nguyên tử không ổn định như thế nào một cách nhanh chóng trải qua sự phân rã phóng xạ.