Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Định luật thứ hai của Newton về chuyển động máy tính

Newtons luật thứ hai của máy tính chuyển động cho phép bạn tính toán một lực lượng, khối lượng và tăng tốc của đối tượng bằng cách sử dụng newton luật thứ hai của chuyển động.

Tính theo luật thứ hai của Newton

Thánh Lễ (m): Kilôgam
Gia tốc (a): m / s 2

Định luật thứ hai của Newton nói rằng sự tăng tốc của một đối tượng là tỷ lệ thuận với tổng vector của các lực lượng bên ngoài áp dụng cho các đối tượng, và tỉ lệ nghịch với đối tượng đại chúng.