Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Định luật thứ ba của Newton về chuyển động máy tính

Newtons luật thứ ba của máy tính chuyển động cho phép bạn để tính toán khối lượng và gia tốc của hai đối tượng bằng cách sử dụng newton luật thứ ba của chuyển động.

Tính theo luật thứ ba của Newton

Acceleration (a1): m / s 2
Thánh Lễ (m2): Kilôgam
Acceleration (a2): m / s 2

Định luật thứ ba của Newton về chuyển động tính ra rằng tất cả các lực lượng giữa hai đối tượng tồn tại trong độ lớn bằng nhau và ngược chiều.