Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Phép nhân cột

Máy tính nhân cột cho phép bạn tính toán nhân (sản phẩm) của hai số, sử dụng phương pháp cột nhân, và có được một bảng tính của nhân cột.

Nhập hai số, nhơn và số nhân.

nhân với