Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Bảng cột trừ

Máy tính trừ cột cho phép bạn tính toán trừ (sự khác biệt) của hai số, sử dụng phương pháp cột trừ, và có được một bảng tính của cột trừ.

Nhập hai số, số bị trừ và để trừ.

dấu trừ