Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Tính giải phương trình bậc hai

Bậc hai phương trình giải quyết máy tính sẽ giúp bạn giải quyết bất kỳ phương trình bậc hai, tìm biệt thức và tất cả các rễ của phương trình. Nhập các giá trị của a, b, c hệ số và bạn sẽ có được giải pháp đầy đủ của phương trình bậc hai.

Nhập a, b, c giá trị của phương trình bậc hai

x2 + x + = 0