Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Cộng số, học

Máy tính cộng cột cho phép bạn tính toán thêm (tổng hợp) của hai số, sử dụng phương pháp cột Ngoài ra, và có được một bảng tính của cột bổ sung.

Nhập hai số

thêm