Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Thêm và thời gian trừ

Máy tính thêm thời gian và trừ - thực Ngoài thời gian, trừ thời gian, được đưa ra trong ngày, giờ, phút, giây.