Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Thời gian tính

Thời gian tính sẽ cho phép bạn thực hiện các hoạt động đó với ngày tháng và thời gian như: cộng và trừ các ngày, cộng và trừ của thời gian, sự khác biệt về thời gian giữa ngày, chuyển đổi của thời gian: năm, ngày, giờ, phút và giây.