Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Chu vi của một vòng tròn (chu vi của một vòng tròn) máy tính công thức

Circumferenc của một vòng tròn (chu vi của một vòng tròn) máy tính công thức cho phép bạn tìm thấy một chu vi (chu vi) của một vòng tròn, theo công thức, sử dụng bán kính của một vòng tròn.
Bán kính (r):

Chu vi của một vòng tròn

Một vòng tròn là tập hợp của tất cả các điểm trong mặt phẳng đang ở một khoảng cách nhất định từ một điểm nhất định, trung tâm.
Công thức cho chu vi của một vòng tròn: p = 2πr,
r - bán kính của một vòng tròn, π = 3.14159