Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Tính công thức gia tốc hướng tâm

Hướng tâm tính công thức tăng tốc cho phép bạn để tính toán khả năng tăng tốc hướng tâm, bán kính của một vòng tròn và vận tốc, theo công thức phương trình chuyển động tròn.

Tính toán hướng tâm tăng tốc, bán kính hoặc vận tốc

     
Bán kính (r):
Vận tốc (v):
Hướng tâm (Hướng tâm) tăng tốc là một loại gia tốc trong chuyển động tròn đồng phục, hướng về trung tâm.

Công thức của hướng tâm Sự tăng tốc


trong đó v - vận tốc tuyến tính, R - bán kính