Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Tam giác hình chữ nhật tính khối lượng kim tự tháp

Tam giác hình chữ nhật khối lượng kim tự tháp máy tính cho phép bạn bạn tìm thấy một khối lượng của các loại khác nhau của các kim tự tháp, chẳng hạn như hình tam giác, hình chữ nhật và bất kỳ loại khác của các kim tự tháp, bởi công thức khác nhau.

Loại một kim tự tháp để tính khối lượng

Dữ liệu tính toán

Chiều cao:    Diện tích cơ sở:

Sự miêu tả

Kim tự tháp tùy ý

Kim tự tháp là một đa diện được hình thành bằng cách kết nối cơ sở đa giác và một điểm, gọi là đỉnh. Mỗi cạnh cơ sở và hình thức đỉnh một tam giác, gọi là mặt bên. Nó là một hình nón rắn với cơ sở đa giác. —

V   =   1  Sh
3
h - Chiều cao của một kim tự tháp
S - Diện tích cơ sở