Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Diện tích hình thang, diện tích hình thang tính công thức

Diện tích hình thang, diện tích hình thang công thức tính cho phép bạn tìm diện tích hình thang, bởi các công thức, sử dụng chiều dài của hai bên cơ sở, chiều cao, đường giữa, chiều dài của đường chéo và góc giữa chúng.

Cách tính diện tích của một hình thang

Một cơ sở:    Cơ sở b:    Chiều cao:

Diện tích của một hình thang

Hình thang là một tứ giác lồi có ít nhất một cặp bên song song, được gọi là căn cứ của các hình thang, và hai bên khác được gọi là chân hoặc mặt bên.
Công thức cho diện tích của một hình thang: Diện tích của một hình thang ,
trong đó a, b - căn cứ, h - chiều cao