Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Chu vi của một hình thang, chu vi tính công thức

Chu vi của một hình thang, chu vi công thức tính cho phép bạn tìm được một chu vi của một hình thang, theo công thức, sử dụng chiều dài của tất cả các bên hình thang.
a:   b:   c:   d:  

Chu vi của một hình thang

Hình thang là một tứ giác lồi có ít nhất một cặp bên song song, được gọi là căn cứ của các hình thang, và hai bên khác được gọi là chân hoặc mặt bên.
Công thức cho chu vi của một tam giác: P=a+b+c+d,
trong đó a, b, c, d - hai mặt của một hình thang