Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Tính lượng calo bị đốt cháy

Calorie chi phí tính cần thiết cho một tính toán chính xác về năng lượng tiêu hao trong các loại khác nhau của hoạt động trong một thời gian nhất định. Thực hiện của bất kỳ công việc đòi hỏi năng lượng được đo bằng sự giúp đỡ của calo (được chính xác hơn, ki lô calo). tính toán chi phí Calorie là cần thiết để tạo nên chế độ ăn đưa vào tổn thất năng lượng tài khoản của người trong suốt cả ngày, bởi một sự thay đổi lặp đi lặp lại của các hoạt động.

Chọn hoạt động, trọng lượng và thời gian tập thể dục của bạn

Hoạt động:
Thời gian tập thể dục (làm việc): phút
Cân nặng của bạn: