Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Trọng lượng máy tính

Trọng lượng máy tính cho phép bạn để tính toán chỉ số khối cơ của Quetelet, một trọng lượng lý tưởng của Brock, một loại hiến pháp (chỉ số Solovyov), và lượng calo của cơ thể của bạn mỗi ngày.