Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Tốc độ của âm thanh trong máy tính không khí

Máy tính tốc độ âm thanh trong không khí, tính toán trực tuyến cho phép tính toán tốc độ âm thanh trong không khí ở nhiệt độ khác nhau trong các đơn vị như cây số, mỗi giờ, dặm một giờ, đồng hồ và bảng Anh mỗi giây, các nút.
Nhiệt độ không khí ở:
Đơn vị đo lường:
Kết quả là:
Tốc độ âm thanh là khoảng cách đi du lịch mỗi đơn vị thời gian của một sóng lan truyền âm thanh thông qua một môi trường đàn hồi. Nó phụ thuộc vào tính đàn hồi và mật độ của môi trường: thông thường, tốc độ của âm thanh trong khí nhỏ hơn trong chất lỏng và trong chất lỏng - ít hơn trong chất rắn.