Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Tính trọng lượng lý tưởng

Tính trọng lượng lý tưởng cho phép bạn để tính toán trọng lượng cơ thể lý tưởng cho phụ nữ và nam giới trong sự phụ thuộc của độ tuổi, chiều cao của bạn và loại hình cơ thể.

Nhập các thông số của bạn để tính toán trọng lượng lý tưởng

Tuổi tác: Năm
Chiều cao:
 
Thân hình:
Kết quả là:  
Để tính toán trọng lượng lý tưởng được sử dụng chiều cao, kiểu cơ thể và tuổi tác của bạn. Ví dụ, đối với con người với các loại cơ thể bình thường, dưới 40 tuổi, trọng lượng phải bằng chiều cao tính bằng cm trừ đi 110, và sau đó lớn tuổi hơn 40 năm - chiều cao tính bằng cm trừ đi 100.