Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Tính Triangle

Tam giác máy tính tính toán và tìm thấy: các góc, cạnh, diện tích của tất cả các loại của một tam giác. Tính toán: tam giác vuông, tam giác mặt, tam giác cân và tam giác đều.
Nhập 3 giá trị khác nhau, ví dụ 2 bên và 1 góc, hoặc 3 bên, và nhấp vào nút tính toán, tính hai mặt khác, góc và diện tích của tam giác.
Đơn vị góc:
  
Tính Triangle ° ° °