Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Tính pháp luật Gay-Lussac của

Tính pháp luật Gay-Lussac cho phép bạn để tính toán khối lượng ban đầu và cuối cùng và nhiệt độ của khí từ phương trình pháp luật Gay-Lussac của.

Tham số gì tính toán từ pháp luật Gay-Lussac của

Áp suất ban đầu (Pi):
Nhiệt độ ban đầu (Ti):
Áp suất cuối cùng (Pf):
Kết quả là:
Tính nhiệt độ cuối cùng
Luật Gay-Lussac phát biểu rằng áp lực của một khối lượng cố định của một khí lý tưởng tại một khối lượng không đổi là tỷ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối của nó:
Luật Gay-Lussac của
trong đó Pi - áp lực ban đầu, Ti - nhiệt độ ban đầu, Pf - áp lực cuối cùng, Tf - nhiệt độ cuối cùng.