Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Tính ngày đáo hạn

Tính ngày đáo hạn cho phép bạn để tính toán ngày do dự của bạn em bé, ngày thụ thai và mang thai hạn hiện tại.

Nhập thông tin về chu kỳ kinh nguyệt của bạn để tính toán ngày và quan niệm của ngày đáo hạn

Ngày ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt cuối cùng (dd.mm.yyyy)
Chiều dài trung bình của chu kỳ kinh nguyệt:
(22-45, thường là 28)
Ngày
Thời gian trung bình của giai đoạn hoàng thể:
(9-16, thường 14)
Ngày
Ngày đáo hạn ước tính của bạn được tính bằng cách thêm 280 ngày (40 tuần) đến ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt cuối cùng của bạn (giả sử một chu kỳ 28 ngày). Hãy nhớ rằng ngày đáo hạn của bạn là một ước tính. Mỗi thai phụ và em bé của bạn sẽ đến khi nó đã sẵn sàng. Những ngày thụ thai là ngày khi em bé được thụ thai. ngày thụ thai được tính từ ngày đến hạn kỳ mang thai.