Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Tính lượng calo hàng ngày

Tính lượng calo hàng ngày cho phép bạn để tính toán nhu cầu calo của bạn hàng ngày nếu bạn muốn giảm cân hoặc duy trì cân nặng của bạn, và nhận được nhu cầu calo của bạn trong một tuần. Nó được dựa trên Mifflin St Jeor và Harris-Benedict equatios, mà tính tỷ suất cơ bản chuyển hóa (BMR) bằng cách sử dụng trọng lượng, chiều cao, tuổi tác và mức độ hoạt động.
Tuổi tác: Năm
Giới tính:
Cân nặng:  
Chiều cao:
 
Hoạt động:
Kết quả là:   
Công thức:
Tính toán lượng calo hàng ngày có thể được thực hiện theo hai phương pháp khác nhau: hiện đại hơn công thức Mifflin San Zheora, xuất phát vào năm 2005, và bằng cách cũ nhưng phổ biến trong dieticians ngày nay, công thức Harris-Benedict đã được biết đến từ năm 1919.