Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Tính lịch Khả năng sinh sản

Sự rụng trứng lịch máy tính cho phép bạn để tính toán ngày rụng trứng nhất của bạn, nếu bạn muốn tăng cơ hội có thai, và nhận được một lịch rụng trứng đến vài tháng tới.

Nhập thông tin về chu kỳ kinh nguyệt của bạn để tính toán ngày rụng trứng của bạn

Ngày ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt (dd.mm.yyyy):
Chiều dài trung bình của chu kỳ kinh nguyệt:
22-45, thường là 28
Ngày
Thời gian trung bình của chu kỳ kinh nguyệt:
2-8, thường 5
Ngày
Đối với bao nhiêu chu kỳ để tính toán:
Sự rụng trứng là một quá trình, khi một trứng trưởng thành được phóng ra khỏi buồng trứng, đẩy xuống ống dẫn trứng, nơi có một trong 48 giờ tới, và có sẵn để thụ tinh. Đây là một thời gian, khi bạn có một cơ hội tốt nhất để có thai.