Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Tính gốc thứ n

Tính gốc thứ n sẽ giúp bạn tính toán các hình vuông, hình khối và bất kỳ gốc thứ n hay cấp tiến của bất kỳ số. Nhập mức độ gốc (n), số (x) và nhấn vào nút tính toán.
Tính gốc thứ n

Nhập độ gốc và số

Bằng n:
Gốc từ x: