Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Tính công thức vận tốc quỹ đạo

Orbital tính công thức vận tốc cho phép bạn tính toán vận tốc quỹ đạo của một đối tượng, tại đó nó di chuyển vào quỹ đạo của một hành tinh trong hệ mặt trời, hoặc cơ thể khổng lồ khác có khối lượng xác định và bán kính.

Chọn một hành tinh hoặc nhập khối lượng và bán kính

  
Planet:
Vận tốc quỹ đạo của Trái đất
Vận tốc quỹ đạo (vận tốc vũ trụ đầu tiên) là vận tốc tối thiểu, cần thiết để phản đối, như vệ tinh nhân tạo, để giữ nó trong quỹ đạo của hành tinh.
trong đó M - khối lượng của hành tinh, R - bán kính của hành tinh, G - Universal hấp dẫn liên tục = 6,67408 x 10-11Н*м2/Kilôgam2