Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Tính công thức tăng tốc

Tăng tốc công thức tính cho phép bạn để tính toán khả năng tăng tốc của một vật thể di chuyển bằng cách thay đổi của vận tốc theo thời gian.

Tính toán tốc, vận tốc và thời gian

Vận tốc ban đầu (V0):
Vận tốc cuối cùng (V1):
Thời gian (T):
Tăng tốc là một đại lượng vector, là tốc độ thay đổi của vận tốc của một đối tượng.
Công thức tăng tốctrong đó V0, V1 - Ban đầu và vận tốc cuối cùng, t - thời gian di chuyển