Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Tính công thức năng lượng Kinetic

Kinetic tính công thức năng lượng cho phép bạn để tính toán năng lượng động học của cơ thể, nó khối lượng, tốc độ và sự phụ thuộc của họ từ mỗi khác di chuyển.

Tính toán động học năng lượng, khối lượng hoặc vận tốc

        
Khối lượng:
Velocity:
Kết quả là:
Động năng là năng lượng của chuyển động. Động năng của một vật là năng lượng mà nó mang vì chuyển động của nó. Nó được xác định theo công thức:
Động năng
trong đó m - khối lượng của một đối tượng, v - vận tốc của một đối tượng