Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Tính công thức khoảng cách

Cách thức tính cho phép bạn để tính toán khoảng cách giữa hai điểm ở hai chiều, bằng cách sử dụng tọa độ của họ.

Nhập tọa độ của điểm bắt đầu và kết thúc điểm A và B

Điểm A (x1, y1): ( , )
Điểm B (x2, y2): ( , )
Công thức cho việc tìm kiếm khoảng cách giữa hai điểm A (x1, y1) và B (x2, y2):
Khoảng cách giữa các điểm