Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Tính căn bậc hai

Tính căn bậc hai sẽ giúp bạn tính toán căn bậc hai (2 độ root) hay cấp tiến của bất kỳ số. Nhập số lượng và nhấn nút tính toán.
Tính căn bậc hai

Căn bậc từ