Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Tính căn bậc ba

Cube tính gốc sẽ giúp bạn để tính căn bậc ba (3 mức độ root) hay cấp tiến của bất kỳ số. Nhập số lượng và nhấn nút tính toán.
Tính căn bậc ba

Căn bậc từ