Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Thoát tính công thức vận tốc

Thoát thức vận tốc máy tính cho phép bạn tính toán vận tốc thoát của một đối tượng, nó cần phải thoát khỏi trường hấp dẫn của một hành tinh trong hệ mặt trời, hoặc cơ thể khổng lồ với khối lượng xác định và bán kính.

Chọn một hành tinh hoặc nhập khối lượng và bán kính

  
Planet:
Vận tốc thoát của Trái đất
Vận tốc thoát (vận tốc vũ trụ thứ hai) là tốc độ tối thiểu cần thiết cho một đối tượng để thoát khỏi trường hấp dẫn của một hành tinh hay một cơ thể khổng lồ.
trong đó M - khối lượng của hành tinh, R - bán kính của hành tinh, G - Universal hấp dẫn liên tục = 6,67408 x 10-11N*m2/Kilôgam2