Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Tạo mật khẩu

Tạo mật khẩu - tạo mật khẩu an toàn mạnh mẽ dựa trên từ khóa. Nó luôn luôn tạo ra cùng một mật khẩu dựa trên cùng một từ. Nếu từ không được nhập vào, nó tạo ra một mật khẩu ngẫu nhiên. Đừng phát minh ra mật khẩu, tạo ra nó cho miễn phí!
Từ khoá:
Từ khoá phải 6-99 ký tự, chữ hoa và chữ thường là khác biệt.
Phát minh cho mình một key đơn giản hay một quy luật mà chỉ có bạn biết để tạo mật khẩu an toàn.
Không lưu trữ, truyền tải hoặc ghi nhớ mật khẩu!
Ví dụ, chìa khóa có thể là ký tự đầu tiên của một địa chỉ trang web mà bạn đăng ký.
Độ dài mật khẩu:
nhân vật