Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Sphere tính công thức lượng

Sphere công thức lượng máy tính cho phép bạn tìm thấy một khối lượng của quả cầu, theo công thức, sử dụng bán kính của hình cầu.

Nhập bán kính của một hình cầu:

Khối lượng của một quả cầu

Sphere là một đối tượng hình học hoàn toàn tròn trong ba chiều không gian đó là bề mặt của một quả bóng hoàn toàn tròn. Một quả cầu được định nghĩa toán học như tập hợp các điểm mà tất cả cùng một khoảng cách r từ một điểm nhất định.

Công thức cho khối lượng của một quả cầu: Công thức cho khối lượng của một quả cầu,
R - bán kính của một hình cầu