Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Decimal để phân và phân số thập phân để tính

Decimal để phân và phân số để tính số thập phân, cho phép bạn chuyển đổi các phân số và hỗn số để phân số thập phân, hoặc phân số thập phân để phân số đơn giản và hỗn số. Để chuyển đổi phần thập phân, nhập tử số, mẫu số, số nguyên một phần của phần và dấu hiệu tiêu cực trong phần nguyên của phân số, nếu thấy cần thiết.
Nhập phần: