Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Năng lượng điện tính thời gian năng lượng

Điện năng lượng điện tính toán thời gian cho phép bạn để tính toán lượng vật lý như điện, năng lượng điện, thời gian, và sự phụ thuộc của họ từ mỗi khác.

Tính toán năng lượng, năng lượng hoặc thời gian

Thời gian (T): Giây
Năng lượng (W): Joules
Điện năng là tỷ lệ tiêu thụ năng lượng trong một mạch điện. P = W / T - Điện năng là bằng với mức tiêu thụ năng lượng chia cho thời gian tiêu thụ