Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Tính công thức mô-men xoắn

Lực lượng thời điểm, tính toán trực tuyến cho phép để tính toán lượng vật lý như lực lượng thời điểm (mô-men xoắn thời điểm), lực lượng vector, vector bán kính trong các đơn vị đo lường khác nhau, và sự phụ thuộc vào nhau.

Tính mô-men xoắn, lực hoặc vector vị trí

        
Force (F):
Vector vị trí (r):
Kết quả là:
Mô-men xoắn, thời điểm, hoặc thời điểm có hiệu lực là xu hướng của một lực lượng để xoay một đối tượng quanh một trục, điểm tựa, hoặc trục, được định nghĩa là các sản phẩm chéo của véc tơ vị trí của các điểm mà các lực lượng được áp dụng vector khoảng cách và lực vector, mà có xu hướng sản xuất luân phiên.
Moment của lực lượng công thức Moment của lực lượng, r - vị trí vector, F - lực