Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Khí lý tính phương trình pháp luật

Lý tưởng luật khí phương trình máy tính cho phép bạn để tính toán áp suất, nhiệt độ và độ mol khí từ phương trình khí lý tưởng.

Tính toán khối lượng, nhiệt độ, áp suất hoặc mol khí

       
Nhiệt độ:
Sức ép:
Nốt ruồi: nốt ruồi
Kết quả là:
Định luật khí lý nói rằng sản phẩm của áp suất và thể tích khí tỉ lệ với sản phẩm của nhiệt độ và khối lượng mol của khí: PV = nRT, trong đó P - áp suất khí, V - khối lượng khí, n - khối lượng mol của khí, T - Nhiệt độ khí, R - hằng số khí phổ = 8,314 Jouls/(nốt ruồi*K)