Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Cường độ dòng điện, điện trở, máy tính định nghĩa điện áp

Cường độ dòng điện, điện trở, máy tính định nghĩa điện áp cho phép bạn để tính toán sức mạnh của dòng điện, điện áp và kháng trong một phần của mạch điện bằng cách sử dụng luật của Ohm.

Tính toán của pháp luật Ohm

Điện áp (U): Volt
Resistance (R): Om

Luật Ohm nói rằng hiện nay thông qua một dây dẫn giữa hai điểm là tỷ lệ thuận với điện áp trên hai điểm và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây dẫn,
nơi tôi - sức mạnh của dòng điện, U - điện áp, R - điện trở của dây dẫn