Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Diện tích hình tròn, diện tích hình tròn tính công thức

Diện tích của một công thức tính vòng tròn, diện tích hình tròn cho phép bạn tìm thấy một khu vực của một hình thoi, theo công thức, sử dụng bán kính hoặc đường kính của vòng tròn.

Cách tính diện tích hình tròn:

Radius:

  

Diện tích hình tròn

Một vòng tròn là tập hợp của tất cả các điểm trong mặt phẳng đang ở một khoảng cách nhất định từ một điểm nhất định, trung tâm.
Công thức diện tích hình tròn Diện tích hình tròn ,
r - bán kính vòng tròn, d - đường kính