Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Diện tích của một hình vuông, diện tích hình vuông tính công thức

Diện tích của một hình vuông, hình vuông công thức tính diện tích cho phép bạn tìm thấy một khu vực của một hình vuông, bởi các công thức, sử dụng chiều dài của hai bên vuông hoặc chéo.

Cách tính diện tích của một hình vuông:

Bên:

Các khu vực của một vuông

Quảng trường là một tứ giác đúng với mặt bằng và góc độ.
Công thức cho khu vực của một hình vuông Diện tích hình vuông cạnh, Diện tích hình vuông bằng đường chéo
nơi - bên của một hình vuông, d - đường chéo