Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Diện tích của một hình thoi, diện tích hình thoi tính công thức

Rhombus thức khu vực máy tính cho phép bạn tìm thấy một khu vực của một hình thoi, bởi các công thức, sử dụng chiều dài của mặt hình thoi, chiều cao, chiều dài đường chéo, incircle hoặc bán kính tròn.

Cách tính diện tích của một hình thoi

Bên:    Chiều cao:

Diện tích của một hình thoi

Rhombus là một tứ giác đơn giản tất cả có bốn cạnh có cùng độ dài.
Công thức tính diện tích hình thoi: Diện tích của một hình thoi ,
nơi một - hai bên, h - chiều cao