Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Diện tích của một hình tam giác, giác đều khu vực tam giác cân tính công thức

Diện tích của một hình tam giác, giác đều cân khu vực tam giác công thức tính cho phép bạn tìm thấy một khu vực của các loại khác nhau của các tam giác, như giác đều, cân, đúng hay cạnh không đều hình tam giác, bởi các công thức tính toán khác nhau, như công thức Geron của, độ dài các cạnh tam giác và góc độ, incircle hoặc bán kính tròn.

Chọn loại của một tam giác

Cách tính diện tích của một tam giác

Căn cứ:    Chiều cao:

Tam giác

Tam giác là một đa giác với ba đỉnh, không nằm trên một dòng một, kết nối với ba cạnh.
Công thức cho khu vực của một tam giác: Các khu vực của một tam giác ,
nơi một - hai mặt của một tam giác, α - chiều cao