Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Diện tích của một hình chữ nhật, diện tích hình chữ nhật tính công thức

Diện tích của một công thức tính hình chữ nhật, diện tích hình chữ nhật cho phép bạn tìm thấy một khu vực của một hình chữ nhật, bởi các công thức, sử dụng chiều dài của hai bên hình chữ nhật, hoặc chiều dài của đường chéo và góc giữa đường chéo.

Cách tính diện tích của một hình chữ nhật:

Chiều dài:    Chiều rộng:   

Các khu vực của một vuông

Hình chữ nhật là một tứ giác có bốn góc vuông.
Công thức cho diện tích của một hình chữ nhật: Diện tích của một hình chữ nhật, Diện tích của một hình chữ nhật
nơi một - chiều rộng của một hình chữ nhật, b - chiều dài của một hình chữ nhật, d - đường chéo, α - góc giữa đường chéo