Thêm vào mục yêu thích
 
Loại bỏ khỏi mục ưa thích

Diện tích của một hình bình hành, diện tích hình bình hành tính công thức

Diện tích của một công thức tính bình hành, diện tích hình bình hành cho phép bạn tìm thấy một khu vực của một hình bình hành, bởi các công thức, sử dụng chiều dài của hai bên bình hành, chiều cao, đường chéo và góc giữa chúng.

Cách tính diện tích của một hình bình hành:

Bên:    Chiều cao:

Khối lượng của một khối lập phương

Bình hành là một tứ giác có hai cặp cạnh song song.
Công thức cho khu vực của một hình bình hành: Diện tích của một hình bình hành ,
nơi - bên của một hình bình hành, h - chiều cao